กลุ่มงานแม่บ้าน อบต.โรงช้าง จ อ่างทอง

หนึ่งในโครงการกลุ่มงานแม่บ้าน อบต.โรงช้าง จ.อ่างทอง

กลุ่มลวดดัดบ้านโคกขาม 10/1 หมู่ 8 ตำบลโรงช้าง อ.ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รับทำลวดดัด 12 ราศรี และรูปแบบต่างๆ